ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
    นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน   
  เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2556 ชั้นสายสะพาย 
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
[ชมภาพ]
  ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
    นายบรรจง ปิ่นปฐม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
  เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.๕/๒๕๕๔
  [อ่านรายละเอียด]
12 มิ.ย.58
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  ในวันที่ 18 มิ.ย.2556  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
2 มิ.ย.58
  กำหนดการปิดเรียน ครึ่งวัน
    ด้วยกลุ่มโรงเรียนพระแท่น และกลุ่มโรงเรียนท่าเรือตะคร้ำเอน จัดประชุม
  และต้อนรับ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยใช้สถานที่โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในช่วงเวลา 12.30 น. จึงกำหนดปิดเรียนครึ่งวัน
19 พ.ค.58
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  วันที่ 22 พ.ค.58  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
6 พ.ค.58
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนตั้งวิรุฬน์ธรรม มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 8 พ.ค. 2558
 
24 มี.ค.58
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 31 มี.ค. 2558
         เปิดเรียน   :   วันที่   6 พ.ค. 2558
11 มี.ค.58
  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 (
ประกาศ) (เอกสารแนบท้าย)
2 มี.ค.58
  กำหนดการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2557
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2557
  ในวันที่ 20 มี.ค.2558
1 มี.ค.58
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 3 ก.พ.58  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
25 ก.พ.58
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  ระหว่างวันที่ 12 - 13 มี.ค. 2558
5 ก.พ.58
  ศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ระดับชั้น ป.1-6  ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์
ในวันที่ 11 ก.พ. 2558 
 
29 ธ.ค.57
  คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2558
            “ ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต ”
25 ธ.ค.57
  การจัดงานวันเด็ก  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันเด็ก 2558  ในวันที่ 9 ม.ค.2558
20 ธ.ค.57
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน ช่วงเทศกาลปีใหม่
         ปิดเรียน    :   วันที่ 30 ธ.ค. 2557
         เปิดเรียน   :   วันที่   5 ม.ค. 2558
22 พ.ย.57
  การแข่งขัน กรีฑากลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน
   กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน  กำหนดการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 2-3 ธ.ค.57
  ณ. สนามโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
6 พ.ย.57
  กำหนดการสอบนักธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  เป็นสนามสอบนักธรรม  โดยทำการสอบ
  ในวันที่ 12 พ.ย.2557
4 ต.ค.57
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 11 ต.ค. 2557
         เปิดเรียน   :   วันที่   3 พ.ย. 2557
25 ก.ย.57
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 3 ต.ค. 2557
 
23 ก.ย.57
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎ์คณาลัย มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 2 ต.ค. 2557
 
22 ก.ย.57
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านคลองแค มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
ในวันที่ 1 ต.ค. 2557
 
15 ก.ย.57
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนรายงิ้วบุญมีรังสฤษ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
ในวันที่ 29 ก.ย. 2557
 
5 มิ.ย.57
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 12 มิ.ย.2557  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
5 มิ.ย.57
  การเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันที่ 12 มิ.ย.2557  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
19 พ.ค.57
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 22 พ.ค.57  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
3 เม.ย.57
  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
    นายวิฑูรย์ ชินเจริญทรัพย์ ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้น ป.2
ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้ฯ   นวัตกรรม   รายงาน 5 บท  
25 ก.พ.57
  กำหนดการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2556
  ในวันที่ 21 มี.ค.2557
25 ก.พ.57
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค. 2557
20 ก.พ.57
  ปิดกระปุกรากแก้วฯ ประจำปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ทำพิธีปิดกระปุกรากแก้วเพื่อมาตุภูมิ ประจำปี 2556 
ในวันที่ 25 ก.พ.2557  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
15 ก.พ.57
  ศึกษาดูงาน
    กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
ในวันที่ 21 ก.พ. 2557
 
14 ก.พ.57
  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
    แพทย์โรงพยาบาลมะการักษ์ มาตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
วันที่ 19 ก.พ.2557
11 ก.พ.57
  กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 13 ก.พ.2557 
10 ม.ค.57
  กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค.2557
9 ม.ค.57
  การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
  คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  วันที่ 15 ม.ค.2557
  คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน วันที่ 21 ม.ค.2557
4 ม.ค.57
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนพุเลียบ และโรงเรียนบ้านใหม่ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 17 ม.ค. 2557
25 ธ.ค.56
  คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557
            “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”
25 ธ.ค.56
  การจัดงานวันเด็ก  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันเด็ก 2557  ในวันที่ 10 ม.ค.2557
20 ธ.ค.56
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน ช่วงเทศกาลปีใหม่
         ปิดเรียน    :   วันที่ 27 ธ.ค. 2556
         เปิดเรียน   :   วันที่   2 ม.ค. 2557
20 พ.ย.56
 กำหนดการสอบนักธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  เป็นสนามสอบนักธรรม ตร๊  โท  เอก  โดยทำการสอบ
  ในวันที่ 26 พ.ย.2556
12 พ.ย.56
  การแข่งขัน กรีฑากลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน
   กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน  กำหนดการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 4 ธ.ค.56
  ณ. สนามโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
10 พ.ย.56
  การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (รอบ 2)    
    ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันที่ 21 พ.ย.2556
4 พ.ย.56
 การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (รอบ 2)
    ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ในวันที่ 20 พ.ย.2556    
1 ต.ค.56
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 11 ต.ค. 2556
         เปิดเรียน   :   วันที่   1 พ.ย. 2556
20 ก.ย.56
  กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
  และ ม.1-3 ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค.2556
14 ก.ย.56
  การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ในวันที่ 26 ก.ย.2556
    ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในวันที่  3 ต.ค.2556
12 ก.ย.56
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 1 ต.ค. 2556
15 ส.ค.56
  ศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ในวันที่ 21 ส.ค. 2556  ณ ไบเทค บางนา
 
14 ส.ค.56
 ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน”
    สพป.กจ.2 จัดค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน สู่โรงเรียนสุจริต
ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค.2556 ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
10 ส.ค.56
 อบรมครูผู้สอนสังคมฯ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นศูนย์อบรมครูผู้สอนสังคมฯ
  ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 15-16 ส.ค.2556  ณ ห้องประชุมกาญจนมณี
5 ส.ค.56
  การจัดงานวันแม่  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันแม่  ในวันที่ 9 ส.ค.2556
2 ส.ค.56
  Asean Learning School
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดนิทรรศการ อาเซียน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันที่ 6 ส.ค.2556
26 ก.ค.56
  การเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค.2556   ณ.วัดตะคร้ำเอน
20 ก.ค.56
  รับรางวัลสถานศึกษาฯ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับรางวัลสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรม
  ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันที่ 26 ก.ค.2556  
11 ก.ค.56
  แห่เทียนพรรษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ทำพิธีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 19 ก.ค.2556 
ณ.วัดตะคร้ำเอน
1 ก.ค.56
  กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
  ระหว่างวันที่ 18-19 ก.ค.2556
25 มิ.ย.56
  เปิดกระปุกรากแก้วฯ ประจำปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ทำพิธีเปิดกระปุกรากแก้วเพื่อมาตุภูมิ ประจำปี 2556 
ในวันที่ 28 มิ.ย.2556  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
5 มิ.ย.56
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
  ในวันที่ 13 มิ.ย.2556  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
30 พ.ค.56
  ศึกษาดูงาน อย.น้อย
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร  มาศึกษาดูงานกิจกรรม  อย.น้อย
ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ในวันที่ 3 มิ.ย. 2556
19 พ.ค.56
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  วันที่ 20-21 พ.ค.56  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
29 มี.ค.56
  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2556 (
ประกาศ) (เอกสารแนบท้าย)
18 มี.ค.56
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 31 มี.ค. 2556
         เปิดเรียน   :   วันที่ 14 พ.ค. 2556
20 ก.พ.56
  กำหนดการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2555
  ในวันที่ 22 มี.ค.2556
20 ก.พ.56
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  ระหว่างวันที่ 11-12 มี.ค.2556
19 ก.พ.56
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  วันที่ 28 ก.พ.56  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
18 ก.พ.56
  ปิดกระปุกรากแก้วฯ ประจำปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ทำพิธีปิดกระปุกรากแก้วเพื่อมาตุภูมิ ประจำปี 2555 
  ในวันที่ 1 มี.ค.2556  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
1 ก.พ.56
  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
    แพทย์โรงพยาบาลมะการักษ์ มาตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  วันที่ 20 ก.พ.2556
28 ม.ค.56
  ศึกษาดูงาน
    สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาศึกษาดูงานวิถีพุทธโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 14 ก.พ. 2556
3 ม.ค.56
  กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
  ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค.2556
1 ม.ค.56
  คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2556
            “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”
1 ม.ค.56
  การจัดงานวันเด็ก  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันเด็ก 2556  ในวันที่ 11 ม.ค.2556
25 ธ.ค.55
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน ช่วงเทศกาลปีใหม่
         ปิดเรียน    :   วันที่ 28 ธ.ค. 2555
         เปิดเรียน   :   วันที่   2 ม.ค. 2556
10 ธ.ค.55
  กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้น ป.4-6
  และ ม.1-3   ณ ค่าย พระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี
  ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.2555
10 ธ.ค.55
  กำหนดการเข้าค่ายยุวกาชาด
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
  และ ม.1-3   ณ  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค.2555 
8 ธ.ค.55
  การตรวจสุขภาพฟัน
    คณะศูนย์แพทย์เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น มาให้บริการตรวจสุขภาพฟัน
  กับนักเรียน ในวันที่ 14 ธ.ค.2555    
8 ธ.ค.55
  การประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
    คณะกรรมการมาประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สายผู้บริหาร 
  ในวันที่ 14 ธ.ค.2555
 
20 พ.ย.55
 การแข่งขัน กรีฑากลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน
   กลุ่มโรงเรียนท่าเรือ-ตะคร้ำเอน  กำหนดการแข่งขันกรีฑา ในวันที่ 7 ธ.ค.55
  ณ. สนามโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
18 พ.ย.55
  ศึกษาดูงาน
    กลุ่มผู้บริหารมาศึกษาดูงานห้องสมุดมีชีวิตโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 28 พ.ย. 2555
9 พ.ย.55
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  
  ในวันที่ 13 พ.ย. 2555
1 พ.ย.55
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย.55  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
1 ต.ค.55
  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง (อ่านรายละเอียด)
20 ก.ย.55
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ระหว่างวันที่ 1-2 ต.ค.2555
18 ก.ย.55
  กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต
   คณะครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดงานแสดงมุทิตาจิต ครู ไพริน  บุญมา
  ในวันที่ 27 ก.ย.2555  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
15 ก.ย.55
  กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ในวันที่ 21 ก.ย.2555 
28 ส.ค.55
  การประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
    คณะกรรมการมาประเมินวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สายผู้บริหาร 
  ในวันที่ 6 ก.ย.2555
 
24 ส.ค.55
  ประเมินผู้บริหาร ครู และนักเรียนรักการอ่าน
    คณะกรรมการมาประเมินผู้บริหาร ครู รักการอ่าน ในวันที่ 28 ส.ค.55
    คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนรักการอ่าน        ในวันที่ 30 ส.ค.55
20 ส.ค.55
 การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
    คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขภาพนักเรียนดีที่กาญจน์ 2
  ในวันที่ 30 ส.ค.55
 
8 ส.ค.55
 การแข่งขัน กีฬากลุ่ม G-BACS ท่ามะกา4
   กลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 4 กำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ย.55
  ณ. สนามโรงเรียนบ้านหนองตาคง
20 ก.ค.55
 งานวิชาการ Asean Learning School
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดนิทรรศการ อาเซียน  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ในวันที่ 8 ส.ค.2555
1 ก.ค.55
  กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
  ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.2555
30 มิ.ย.55
  การรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน
    นักเรียนเเข้ารับรางวัลพระราชทาน 2 คน ในวันที่ 23 ก.ค.2555  
           1. เด็กหญิงชนิตา  ประสิทธิ์กาญจน์  (ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง)
           2. เด็กชายภานุวัฒน์ กู้อัจฉริยกุล      (ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก)
28 มิ.ย.55
  ศึกษาดูงาน
    ผู้บริหารจากกลุ่ม ร.ร.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน   ในวันที่ 13 ก.ค. 2555
10 มิ.ย.55
  เปิดกระปุกรากแก้วฯ ประจำปีการศึกษา 2555
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ทำพิธีเปิดกระปุกรากแก้วเพื่อมาตุภูมิ ประจำปี 2555 
ในวันที่ 25 มิ.ย.2555  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
5 มิ.ย.55
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
  ในวันที่ 14 มิ.ย.2555  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
5 มิ.ย.55
  การเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
  ในวันที่ 14 มิ.ย.2555  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
17 พ.ค.55
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค.55  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เวลา 9.00 น.
3 เม.ย.55
  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555 (
ประกาศ) (เอกสารแนบท้าย)
15 มี.ค.55
  ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [ประกาศ]
14 มี.ค.55
  กำหนดฝังผลสอบ ปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดฝังผลสอบ ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 30 มี.ค.2555
และวัดตัวตัดชุดนักเรียน ในปีการศึกษา 2555
13 มี.ค.55
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 31 มี.ค. 2555
         เปิดเรียน   :   วันที่ 16 พ.ค. 2555
2 มี.ค.55
  กำหนดการสอบ NT : LAS
   สอบ NT        ชั้น ป.3 วันที่ 8-9 มี.ค.2555                       
   สอบ LAS      ชั้น ม.2 วันที่ 8 มี.ค.2555  
25 ก.พ.55
  รากแก้วเพื่อมาตุภูมิ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ปิดโครงการรากแก้วเพื่อมาตุภูมิ วันที่ 2 มี.ค.2555
16 ก.พ.55
  กำหนดการสอบ O-NET
   สอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ 27 ก.พ.2555
                       ชั้น ม.3 วันที่ 28-29 ก.พ.2555                  
15 ก.พ.55
  ศึกษาดูงาน
    คณะครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ศึกษาดูงาน จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 23-26 ก.พ.2555
13 ก.พ.55
  การประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
   คณะกรรมการมาประเมินวิทยฐานะชำนาญการ ในวันที่ 22 ก.พ.2555
3 ก.พ.55
  งานบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2554
  ในวันที่ 23 มี.ค.2555
2 ก.พ.55
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  ระหว่างวันที่ 12-15 มี.ค.2555
2 ก.พ.55
  การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
    ร.ร.วัดตะคร้ำเอน  กำหนดเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.2555
1 ก.พ.55
  การเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
  ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ.2555   ณ. วัดตะคร้ำเอน
16 ม.ค.55
  การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
    โรงพยาบาลมะการักษ์ มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับคณะครู
  ในวันที่ 25 ม.ค.2555    
10 ม.ค.55
  การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
  ในวันที่ 19 ม.ค.2555
9 ม.ค.55
  ศึกษาดูงาน
    ผู้บริหารจากกลุ่ม ร.ร.ตำหนักไทร จ.ศรีสะเกษ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน   ในวันที่ 18 ม.ค. 2555
7 ม.ค.55
  กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
  ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค.2555
4 ม.ค.55
  การจัดงานวันเด็ก  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันเด็ก 2555  ในวันที่ 13 ม.ค.2555
15 ธ.ค.54
  กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้น ป.4-6
  และ ม.1-3   ณ ค่าย ตชด.136  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
  ระหว่างวันที่ 28-30 ธ.ค.2554
15 ธ.ค.54
  กำหนดการเข้าค่ายยุวกาชาด
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
  และ ม.1-3   ณ  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ระหว่างวันที่ 28-30 ธ.ค.2554 
10 ธ.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านดอนไผ่ จ.สมุทรสาคร  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 22 ธ.ค. 2554
6 ธ.ค.54
 กำหนดการสอบนักธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  เป็นสนามสอบนักธรรม ตร๊  โท  เอก  โดยทำการสอบ
  ในวันที่ 16 ธ.ค.54
20 พ.ย.54
 อบรมยาเสพติด
   หน่วยงานด้านยาเสพติด จ.กาญจนบุรี ให้ความรู้และจัดกิจกรรม
  ด้านยเสพติดให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.1-3 ในวันที่ 23-24 พ.ย.2554
 
4 พ.ย.54
 การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
  ในวันที่ 10 พ.ย.2554
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
3 พ.ย.54
 บริษัท โอวัลติน
   โอวัลตินมาบริการแจกนม และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6  
  ในวันที่ 7 พ.ย.2554
 
1 พ.ย.54
 ประชุมกรรมการเลือกตั้ง
    อบต.ตะคร้ำเอน ประชุมกรรมการการเลือกตั้ง ในวันที่ 3 พ.ย.54 เวลา 13.00 น.
 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
5 ต.ค.54
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 11 ต.ค. 2554
         เปิดเรียน   :   วันที่   1 พ.ย. 2554
29 ก.ย.54
  กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค.2554
25 ก.ย.54
 กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต และรับครูใหม่
   คณะครูโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เออร์รี่ออกจากราชการ
  และต้อนรับครูใหม่  ในวันที่ 28 ก.ย.2554  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
24 ก.ย.54
 การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    คณะกรรมการมาประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
  ในวันที่ 28 ก.ย.2554
22 ก.ย.54
 การประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์
    คณะกรรมการมาประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์ 
  ในวันที่ 27 ก.ย.2554
 
19 ก.ย.54
 กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.1- ม.3   จ.ชลบุรี
  ในวันที่ 23 ก.ย.2554 
15 ก.ย.54
 การแข่งขัน กรีฑากลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 4
   กลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 4 กำหนดวัดตัวนักกรีฑา ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ย.54
และทำการแข่งขัน ในวันที่ 9 ธ.ค.54  ณ. สนามโรงเรียนบ้านบึงวิทยา
10 ก.ย.54
 งานมหกรรมการศึกษา 2554
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอนเข้าร่วมกิจกรรม และจัดนิทรรศการ อาเซียน
ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.54  ณ. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
31 ส.ค.54
  ประเมินห้องสมุดมีชีวิต - ครู และนักเรียนรักการอ่าน
    คณะกรรมการมาประเมินรักเรียนรักการอ่าน ในวันที่ 5 ก.ย.2554
    คณะกรรมการมาประเมินครูรักการอ่าน และห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
    ในวันที่ 6 ก.ย.2554
20 ส.ค.54
  อบรม “การยกระดับผลสัมฤทธิ์”
    สพป.กจ.2 อบรม เรื่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีคณะครู
  ในอำเภอท่ามะกาเข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค.2554
  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
15 ส.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านโตนยาง จ.สุราษฎร์ธานี  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 2 ก.ย.2554
15 ส.ค.54
  อบรม “ศูนย์สังคมศึกษาฯ”
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดอบรมพัฒนาบุคลากร ครูผู้สอนสังคมศึกษาฯ   
ิ  ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
  ระหว่าง วันที่ 22-23 ส.ค.2554   ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา        
  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
14 ส.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนอมรญาติสมาคม จ.ราชบุรี  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 19 ส.ค.2554
21 ก.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านดอนสูง จ.ตราด  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 29 ก.ค.2554
20 ก.ค.54
  นิทรรศการเคลื่อนที่
    ปตท. มาจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 26 ก.ค.2554
14 ก.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนวัดสำนักคร้อ - โรงเรียนวัดหวายเหนียว มาศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง
  ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ในวันที่ 25 ก.ค. 2554
14 ก.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 22 ก.ค.2554
12 ก.ค.54
  ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งฯ - โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง จ.กาญจนบุรี 
  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ในวันที่ 20 ก.ค. 2554
10 ก.ค.54
 รางวัลพระราชทาน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้รับรางวัลพระราชทาน
           1.รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
           2.รางวัลนักเรียนพระราชทาน
  [ชมภาพ]
20 มิ.ย.54
  เชิญชวนไปเลือกตั้ง
    คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เชิญชวนผู้มีสิทธิ์ ไปเลือกตั้ง
  ในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2554
 
2 มิ.ย.54
  การประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
    ร.ร.วัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินจาก สมศ. ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.2554
1 มิ.ย.54
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
  ในวันที่ 9 มิ.ย.2554  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
1 มิ.ย.54
  การเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
  ในวันที่ 9 มิ.ย.2554  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
22 พ.ค.54
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พ.ค.54  ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 น.
28 เม.ย.54
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554  
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(อ่านรายละเอียด)
26 เม.ย.54
  กำหนดการเปิดเรียน
        เปิดเรียน   :   วันพุธที่ 18 พ.ค. 2554 (ปีการศึกษา 2554)
  อบรม “โรงเรียนวิถีพุทธ”
    สพป.กจ.2 กำหนดอบรม “โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค.2554  
ณ  หอประชุมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  อบรม “เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ”
    สพป.กจ.2 กำหนดอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ” โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.2554  ณ วัดตะคร้ำเอน และร.ร.วัดตะคร้ำเอน
8 เม.ย.54
  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 (
ประกาศ)
7 เม.ย.54
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
    ร.ร.วัดตะคร้ำเอน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา (
ประกาศ)
9 มี.ค.54
  งานบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2553
  ในวันที่ 17 มี.ค.2554
3 มี.ค.54
 งานคืนสู่เหย้า ๗๒ ปี ราตรี ฟ้า-แดงฯ
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า ๗๒ ปี ราตรี ฟ้า-แดง
ฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ในวันที่ 18 มี.ค.2554 โดยมีกำหนดการดังนี้
    ภาคเช้า  - พิธีทำบุญและเปิดป้ายหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ (โดยท่านกำนันบอย)
    ภาคค่ำ  -  งานเลี้ยง และการแสดงของนักเรียน
3 มี.ค.54
 ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิด "ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน"
    ร.ร. วัดตะคร้ำเอน ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กจ.2
  ร่วมพิธีเปิดในวันที่ 8 มี.ค.2554 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  โดยมีนายอุดม  เหลืองสด (ผอ.สพป.กจ.2) เป็นประธานในพิธี

23 ก.พ.54
 กำหนดการเปิดบ้านคุณธรรม
    ร.ร.วัดตะคร้ำเอน  กำหนดเปิดบ้านคุณธรรม ในวันศุกร์ที่ 4 มี.ค.2554
22 ก.พ.54
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ในวันศุกร์ที่ 25 ก.พ.54  ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 น.
11 ก.พ.54
 กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
  ระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค.2554
9 ก.พ.54
 ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จะเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน
  ในวันที่ 8 มี.ค.2554
9 ก.พ.54
  กำหนดการสอบ NT : LAS
   สอบ NT        ชั้น ป.3 วันที่ 23-24 ก.พ.2554
                       ชั้น ป.6 วันที่ 2-3 มี.ค.2554
                       ชั้น ม.3 วันที่ 7 ก.ย.2554
   สอบ LAS      ชั้น ป.2 ป.5 และ ม.2
                       วันที่ 9-10 มี.ค.2554  
9 ก.พ.54
 การประเมินโรงเรียนดีที่กาญจน์ 2
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินโรงเรียนดีที่กาญจน์ 2
  ในวันที่ 16 ก.พ.2554
15 ม.ค.54
 กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
  ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.2554
10 ม.ค.54
 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่
     คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ (นายวิม ขำอรุณรตภัทร)
ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่ง ในวันพุธที่ 13 ม.ค.2554
10 ม.ค.54
 ครูดีในดวงใจ
    สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 จะมาถ่ายทำครูดีในดวงใจ (ครูวิมลรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)
ในวันอังคารที่ 11 ม.ค.2554
10 ม.ค.54
 การเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3
ณ วนอุทยานพระแท่นดงรัง จ.กาญจนบุรี วันที่ 12 ม.ค.2554 
7 ม.ค.54
  กำหนดการสอบ O-NET
   สอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ 1 ก.พ.2554
                       ชั้น ม.3 วันที่ 2 ก.พ.2554                  
7 ม.ค.54
 การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  วันที่ 19 ม.ค.2554
    ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน  วันที่ 12 ม.ค.2554 (ภาคเช้า)
7 ม.ค.54
 การตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี
    ตรวจเลือด  เวลา 07.00 น.   วันที่ 10 ม.ค.2554
    X-Ray     เวลา 11.00 น.   วันที่ 11 ม.ค.2554
4 ม.ค.54
  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2554  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันเด็ก 2554 ในวันที่ 7 ม.ค.2554
28 ธ.ค.53
  ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [ประกาศ]
26 ธ.ค.53
  การจัดงานปีใหม่ 2553  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานปีใหม่ 2554 ในวันที่ 30 ธ.ค.2553
24 ธ.ค.53
20 ธ.ค.53
  ศึกษาดูงาน
    กลุ่มโรงเรียนนาคำขอนกว้าง จ.อุดรธานี  มาศึกษาดูงาน  ร.ร.วัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 5 ม.ค. 2554
11 ธ.ค.53
  ประกาศหยุดเรียน 1 วัน  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ประกาศหยุดเรียน 1 วัน ในวันที่ 14 ธ.ค.2553
เนื่องจากคณะครูร่วมเดินทางไปส่งรองโกวิท ทั่วจบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 1
9 ธ.ค.53
 ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนวัดนราภิรมย์ จ.นครปฐม  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 13 ธ.ค. 2553
7 ธ.ค.53
 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
(ไม่ระบุวิชาเอก)  (
อ่านรายละเอียด)
26 พ.ย.53
 กำหนดทัศนศึกษา
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล และชั้น ป.1-3
  ในวันที่ 17 ธ.ค.2553 
20 พ.ย.53
 รางวัลคุณธรรมจริยธรรม
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับรางวัลโรงเรียนและนักเรียนคุณธรรมจริยธรรม
  ในวันที่ 7 ธ.ค.2553
19 พ.ย.53
  สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
  โดยกำหนดสอบในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย.2553
18 พ.ย.53
 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา รับวิชาเอก
      1.วิชาเอก คณิตศาสตร์
์      2.วิชาเอก ภาษาไทย  
 อบรม “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย”
    สพป.กจ.2 กำหนดอบรม “จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย” โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครูในสังกัด เข้าร่วมอบรม ในวันที่
18 พ.ย.2553   ณ หอประชุมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
12 พ.ย.53
 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
   กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
           ระดับเขตพื้นที่การศึกษา          ระหว่างวันที่   1-3   ธ.ค.53
           ระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก  ระหว่างวันที่ 27-29 ธ.ค.53
12 พ.ย.53
 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (รอบ2)
   วันที่ 26 พ.ย.53 ประเมินนักเรียน
   วันที่   2 ธ.ค.53 ประเมินโรงเรียน
11 พ.ย.53
 กำหนดการเข้าค่ายยุวกาชาด
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายยุวกาชาด ระดับชั้น ป.4-6
และ ม.1-3   ณ  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.2553 
10 พ.ย.53
 กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับชั้น ป.4-6
และ ม.1-3   ณ ค่ายพฤกษ์สิริ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 22-24 ธ.ค.2553 
8 พ.ย.53
 การแข่งขัน กรีฑากลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
   กลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5 กำหนดการแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ 8-9 ธ.ค.53
  ณ. สนามโรงเรียนวัดดอนชะเอม
3 พ.ย.53
 การเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมฯ
  ระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย.2553   ณ. วัดตะคร้ำเอน
30 ก.ย.53
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 11 ต.ค. 2553
         เปิดเรียน   :   วันที่   1 พ.ย. 2553
30 ก.ย.53
 กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.4-6 และ ม.1-3
  ในวันที่ 8 ต.ค.2553 
29 ก.ย.53
 กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  ระหว่างวันที่ 4-5 ต.ค.2553
22 ก.ย.53
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
  พระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 6 ต.ค.2553
20 ก.ย.53
 การประเมินโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม
ประเภทโรงเรียนและนักเรียน ในวันอังคารที่ 28 ก.ย.2553
11 ก.ย.53
 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  เป็นสถานศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน  ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพป.กจ.2
ระหว่างวันที่ 21-27 ก.ย.2553
 สพท.กจ.2 ขอใช้สถานที่หอประชุม
    สพป.กจ.2 ขอใช้สถานที่หอประชุมโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
ในวันที่ 22 ก.ย.2553
 โดยมีหมายกำหนดการ ดังนี้
     ภาคเช้า  -   คณะครู สังกัด สพป.กจ.2 รับเครื่องราชฯ
     ภาคบ่าย -   การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.กจ.2

8 ก.ย.53
 การประเมินมาตรฐานห้องสมุด และประเมินภูมิทัศน์โรงเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินมาตรฐานห้องสมุด และประเมินภูมิทัศน์โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ย.2553
1 ก.ย.53
 กำหนดการแข่งขันกีฬากลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
    กลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5 กำหนดการแข่งขันกีฬากลุ่ม ณ ร.ร.บ้านหนองตาแพ่ง
  ระหว่างวันที่ 3,6,7,9,10 ก.ย.2553
23 ส.ค.53
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 26 .ค.2553
ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 น. สิ่งที่ต้องนำมา สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
เพื่อขอรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2
21 ก.ค.53
 " สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ "
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 28 ก.ค. - 5 ส.ค. 2553
21 ก.ค.53
 กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับชั้น ป.3-6 และ ม.1-3
  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 11 ส.ค. 2553 
7 ก.ค.53
 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
  ในวันที่ 12 ก.ค.2553
5 ก.ค.53
 กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค.2553
20 มิ.ย.53
 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน
  ระหว่างวันที่ 20-28 มิ.ย.2553
14 มิ.ย.53
 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553
  ในวันที่ 17 มิ.ย.2553 ณ ศาลาการเปรียญวัดตะคร้ำเอน
1 มิ.ย.53
  ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
  (อ่านรายละเอียด)
20 เม.ย.53
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2553
  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(อ่านรายละเอียด)
2 เม.ย.53
  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบาย
  เรียนฟรี 15 ปี
(อ่านรายละเอียด)
13 มี.ค.53
  กำหนดการปิดเรียน - เปิดเรียน
         ปิดเรียน    :   วันที่ 1 เม.ย. 2553 (ปีการศึกษา 2552)
         เปิดเรียน   :   วันที่ 14 พ.ค. 2553
(ปีการศึกษา 2553)
13 มี.ค.53
  กำหนดการฟังผลสอบ และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดฟังผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 29 มี.ค.2553 และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
  พร้อมทั้งวัดตัวตัดชุดนักเรียน (เตรียมสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองมาด้วย)
12 มี.ค.53
  กำหนดการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 19 มี.ค.2553 โดยมีกำหนดการดังนี้
              ภาคเช้า   :  การแจกใบประกาศณียบัตร (บัณฑิตน้อย)
              ภาคบ่าย  :  ปัจฉิมนิเทศ
4 มี.ค.53
 การประเมินโรงเรียนดีที่กาญจน์ 2
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินโรงเรียนดีที่กาญจน์ 2
  ในวันที่ 8 มี.ค.2553
3 มี.ค.53
 ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านสระลุมพุก สพท.กาญจนบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงาน
  ในวันที่ 5 มี.ค. 2553
25 ก.พ.53
  ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์
(อ่านรายละเอียด)
17 ก.พ.53
 ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนวัดบางสะแก จ.สุพรรณบุรี  และโรงเรียนบ้านเบิกไพร มาศึกษาดูงาน
  ในวันที่ 26 ก.พ. 2553
16 ก.พ.53
 ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนวัดหนองปล่อง จ.บุรีรัมย์  มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 18 ก.พ. 2553
26 ม.ค.53
 กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2552
  ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.2553
23 ม.ค.53
  กำหนดการสอบ O-NET : NT : LAS
   สอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ 2-3 ก.พ.2553
                       ชั้น ม.3 วันที่ 4-5 ก.พ.2553
   สอบ NT        ชั้น ป.3 วันที่ 24-25 ก.พ.2553                        
   สอบ LAS      ชั้น ป.2 วันที่ 3 มี.ค.2553  
                       ชั้น ป.5 วันที่ 3 มี.ค.2553  
                       ชั้น ม.2 วันที่ 3 มี.ค.2553                
19 ม.ค.53

 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
  พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 22 ม.ค.2553

4 ม.ค.53
 การจัดงานวันเด็ก  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานวันเด็ก 2553  ในวันที่ 8 ธ.ค.2553
25 ธ.ค.52
 สถานศึกษาพอเพียง  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
24 ธ.ค.52
 ประกาศหยุดเรียน 1 วัน  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ประกาศหยุดเรียน 1 วัน ในวันที่ 30 ธ.ค.2552
เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมประชุมในกลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
24 ธ.ค.52
 การจัดงานปีใหม่ 2553  
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดจัดงานปีใหม่ 2553  ในวันที่ 28 ธ.ค.2552
24 ธ.ค.52
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ในวันที่ 25 ธ.ค.2552 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 น.
23 ธ.ค.52
 กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับช่วงชั้นอนุบาล และช่วงชั้นที่ 1
  ในวันที่ 29 ธ.ค.2552 
21 ธ.ค.52
 กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
  ระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค.2553
8 ธ.ค.52
 กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระดับช่วงชั้นที่ 2,3
  ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.2552 
2 ธ.ค.52
  ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ประจำห้องสมุด
(อ่านรายละเอียด)
24 พ.ย.52

  การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 15 ธ.ค.2552

10 พ.ย.52

 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
  พระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย.2552

4 พ.ย.52
  สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
  โดยกำหนดสอบในวันจันทร์ที่ 9 พ.ย.2552
30 ต.ค.52
  ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง [ประกาศ]
29 ต.ค.52
  ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงเด็กพิการ [ประกาศ]
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(นักการฯ)  [ประกาศ]
29 ต.ค.52
28 ต.ค.52
28 ต.ค.52
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (เพิ่มเติม) (อ่านรายละเอียด)
23 ต.ค.52
  ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (อ่านรายละเอียด)
23 ต.ค.52
  ประกาศรับสมัครนักการภารโรง (อ่านรายละเอียด)
23 ต.ค.52
  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่านรายละเอียด)
22 ต.ค.52
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
   โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้านพักครู
(อ่านรายละเอียด)
8 ต.ค.52
 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 2 พ.ย.2552
8 ต.ค.52
 กำหนดการปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 10 ต.ค.2552
1 ต.ค.52
 การประเมินภูมิทัศน์สถานศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินภูมิทัศน์ในสถานศึกษา
ในวันที่ 6 ต.ค.2552
26 ก.ย.52

 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
  พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 30 ก.ย.2552

25 ก.ย.52
 การประเมินสหกรณ์
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสหกรณ์ ในวันที่ 28 ก.ย.2552
3 ก.ย.52
 กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  ระหว่างวันที่ 6-8 ต.ค.2552
2 ก.ย.52
 กำหนดการแข่งขันกรีฑา ระดับกลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
     กลุ่ม G-BACS 5 กำหนดการแข่งขันกรีฑา ระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย.2552
  ณ. สนามโรงเรียนวัดสำนักคร้อ
2 ก.ย.52
 การประเมินโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
  จริยธรรม ของธนาคารออมสิน ประจำปี 2552 ในวันที่ 3 ก.ย.2552 
10 ส.ค.52
 กำหนดการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม G-BACS ท่ามะกา 5
     กลุ่ม G-BACS 5 กำหนดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.2552
  ณ. สนามโรงเรียนวัดสำนักคร้อ  
8 ส.ค.52
 กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3
  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 14 ส.ค.2552 
8 ส.ค.52
 กำหนดการจัดกิจกรรมวันแม่
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดกิจกรรมวันแม่   ณ. หอประชุมโรงเรียน
  ในวันที่ 11 ส.ค.2552 
4 ส.ค.52
 กำหนดทัศนศึกษา
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดไปทัศนศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3
  ที่ซาฟารีเวิลด์  ในวันที่ 7 ส.ค.2552 
20 ก.ค.52
 กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค.2552
15 ก.ค.52
 การเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมฯ ระดับช่วงชั้นที่ 1
  ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.2552   ณ. วัดตะคร้ำเอน
12 ก.ค.52
 ศึกษาดูงาน
    โรงเรียนบ้านไร่ร่วมฯ มาศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
  ในวันที่ 16 ก.ค. 2552
25 มิ.ย.52
 การเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมฯ ระดับช่วงชั้นที่ 2
  ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ค.2552   ณ. วัดตะคร้ำเอน
28 มิ.ย.52
 การประเมินสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาตามแนวเศรษฐกิจ
  พอเพียง ในวันที่ 9 ก.ค. 2552
25 มิ.ย.52
 การเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมฯ ระดับช่วงชั้นที่ 3
  ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค.2552   ณ. วัดตะคร้ำเอน
25 มิ.ย.52
 ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
  ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับเขตฯ  ประจำปี 2552
5 มิ.ย.52
 กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 11 มิ.ย.2552 ณ หอประชุมโรงเรียน
3 มิ.ย.52
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 5 มิ.ย.2552 ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 9.00 น.
20 เม.ย.52
 กำหนดการอบรมการใช้ computer ประจำปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดการอบรมการใช้ computer
  ประจำปีการศึกษา 2552 ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.2552
11เม.ย.52
 กำหนดการเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  ในวันที่ 14 พ.ค.2552
31 มี.ค.52
 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบาย
  เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2552 (
อ่านรายละเอียด)
10 มี.ค.52
 กำหนดการฟังผลสอบ และการรับอุปกรณ์การเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดฟังผลสอบ  การรับเครื่องแบบนักเรียน
  และอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  ในวันอังคารที่ 31 มี.ค.2552
10 มี.ค.52
 การรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2552
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาล1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2552  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
25 ก.พ.52
 ยินดีต้อนรับบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดธรรมศาลา
   คณะครู-นักเรียน ร.ร.วัดตะคร้ำเอน ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทางการศึกษา
ร.ร.วัดธรรมศาลา ที่มาศึกษาดูงาน ในวันที่ 2 มี.ค.2552
23 ก.พ.52
 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สพท.กจ.2
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  เป็นสถานศึกษาที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน   ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพท.กจ.2
ระหว่างวันที่ 2-6 มี.ค.2552
21 ก.พ.52
 กำหนดการจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2551
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดจัดงานวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2551
  ในวันที่ 20 มี.ค.2552 โดยมีกำหนดการดังนี้
              ภาคเช้า   :  การแจกใบประกาศณียบัตร (บัณฑิตน้อย)
              ภาคบ่าย  :  ปัจฉิมนิเทศ
              ภาคค่ำ    :  การจัดงานเลี้ยงและการแสดงของนักเรียน
20 ก.พ.52
 กำหนดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2551
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
  ในวันที่ 11-13 มี.ค.2552
18 ก.พ.52
 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 25 ก.พ.52
ณ  หอประชุมโรงเรียน
9 ก.พ.52
 คณะกรรมการจาก สพฐ. เข้ามาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
   คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ.
และจาก สพท.กจ.2 มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในวันที่ 19 ก.พ. 2552
3 ก.พ.52
  กำหนดการสอบ O-NET : NT : LAS
   สอบ O-NET ชั้น ป.6 วันที่ 12 ก.พ.2552
                       ชั้น ม.3 วันที่ 13 ก.พ.2552
   สอบ NT        ชั้น ป.3 วันที่ 19-20 ก.พ.2552  
                       ชั้น ป.6 วันที่ 19 ก.พ.2552  
   สอบ LAS      ชั้น ป.2 วันที่ 26 ก.พ.2552  
                       ชั้น ป.5 วันที่ 26 ก.พ.2552  
                       ชั้น ม.2 วันที่ 26 ก.พ.2552                
30 ม.ค.52
 ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2552 (
อ่านรายละเอียด)
10 ม.ค.52
 กำหนดการสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2551
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
  ในวันที่ 2-4 ก.พ.2552
5 ม.ค.52
 การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในวันที่ 12 ม.ค. 2552
29 ธ.ค.51
 การจัดงานวันเด็ก
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จัดงานวันเด็กในวันศุกร์ ที่ 9 ม.ค.2552
โดยงดกิจกรรมรื่นเริงทั้งหมด
27 ธ.ค.51
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 5-8 ม.ค.2552
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
23 ธ.ค.51
 การเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
  ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค.2552

       -  ลูกเสือ กำหนดเข้าค่ายที่ค่ายอู่ทอง สักทอง
       -  ยุวกาชาด กำหนดเข้าค่ายที่โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
18 ธ.ค.51
 กำหนดการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     เขตพื้นที่การศึกษากำหนดการแข่งขันกีฬา ระหว่างวันที่ 22-27 ธ.ค.2551
20 พ.ย.51
 กำหนดการสอบนักธรรม
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน  เป็นสนามสอบนักธรรม  โดยทำการสอบ
  ในวันที่ 25 พ.ย.2551
10 ต.ค.51
 ผลการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2551
7 ต.ค.51
 ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
    โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมฯ
"เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" (ระดับประถมศึกษา)